Photo Album

First Lady attends function held to appreciate contributions of non-medical Covid-19 support team volunteers

28 December 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ނޮން މެޑިކަލް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The First Lady attends a reunion of the "Covid-19 patient relations non-medical support team"
28 December 2021, Press Release