Photo Album

President attends ceremony held to mark 41st anniversary of MTCC

19 December 2021

Related Articles

ފާއިތުވި ދެ އަހަރަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ޙަޔާތުގައިވެސް އައި އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ އަހަރުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Past two have been MTCC's most active and successful years, says the President
19 December 2021, Press Release