Photo Album

Vice President meets with Senior Management of IGMH

23 August 2021

Related Articles

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަންޖެހުމާއި، ރަށްރަށުން މާލެގެންނަންޖެހުން މަދުކުރުމަށް އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President urges more efforts to develop decentralised healthcare to mitigate need to travel for medical services
23 August 2021, Press Release