Photo Album

First Lady, meets with members of Hanimaadhoo Women’s Development Committee

18 July 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ހަނިމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
First Lady meets the members of Hanimaadhoo Women’s Development Committee
18 July 2021, Press Release