Photo Album

President inaugurates Library and Digital Archive at the People’s Majlis

04 February 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުތުބުޚާނާގެ ކެޓަލޮގާއި ޑިޖިޓަލް އަރުޝީފު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު
President inaugurates Parliament’s Library and Digital Archive
04 February 2021, Press Release