Photo Album

Ceremony held to launch “Covid-19 Dhifaau” vaccination campaign

01 February 2021

Related Articles

ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު