Photo Album

Pakistan High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President

08 September 2020

Related Articles

Vice President Paid Courtesy Visit by High Commissioner of Pakistan to the Maldives
08 September 2020, Press Release
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު