Photo Album

Cabinet Working Session 08/03/2020

08 March 2020

Related Articles

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
Cabinet briefed on latest measures taken in regards to COVID-19
08 March 2020, Press Release