Photo Album

President and First Lady participates at the Function to mark the 10th Anniversary of Advocating the Rights of Children (ARC)

05 March 2020

Related Articles

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާއާއި ގޯނާކުރުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
5 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
The only way to eliminate negligence and rights violations against children is by working together - President
05 March 2020, Press Release