Photo Album

Egyptian Ambassador pays a courtesy call on the President

19 January 2020

Related Articles

މިޞްރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Egyptian Ambassador pays a courtesy call on the President
19 January 2020, Press Release