Photo Album

Russian Ambassador pays a courtesy call on the President

12 December 2019

Related Articles

Russian Ambassador pays courtesy call on the President
12 December 2019, Press Release
ރަޝިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު