Photo Album

Ambassador of Sri Lanka pays farewell call on President

10 September 2019

Related Articles

Sri Lankan Ambassador to Maldives pays farewell call on President
10 September 2019, Press Release
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު