Photo Album

President Appoints Governor to MMA and Member to JSC

08 September 2019

Related Articles

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރގެ މަޤާމާ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President Appoints Governor to MMA and Member to JSC
08 September 2019, Press Release