Photo Album

President attends the awarding ceremony of the 33rd National Quran Competition

07 September 2019

Related Articles

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President participates in Awarding Ceremony for 33rd National Quran Competition
07 September 2019, Press Release