Photo Album

Ambassador of Maldives to the China pays a courtesy call on the Vice President

07 August 2019

Related Articles

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Maldives' Ambassador to China pays Courtesy Call on Vice President.
07 August 2019, Press Release