Photo Album

First Lady attends Kalaafaanu School 30th Anniversary 30hrs Green Run- Closing Ceremony

06 July 2019

Related Articles

ކަލާފާނު ސްކޫލުން ބޭއްވި 'ފެހިދުވުން' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
6 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
First Lady participates in the closing ceremony of Kalaafaanu School ‘Green Run’
06 July 2019, Press Release