Photo Album

Ambassador-Designate of Kingdom of Bahrain to the Maldives presents credential to the President

16 June 2019

Related Articles

President receives credentials from the ambassadors of New Zealand, Australia Malta and Bahrain
16 June 2019, Press Release
ނިއުޒިލެންޑާއި، އޮސްޓްރޭލިއާއާއި، މޯލްޓާއާއި، ބަހްރެއިންގެ އާ ސަފީރުން، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
16 ޖޫން 2019, ޚަބަރު