Photo Album

Vice President pays a courtesy call on the Prime Minister of India

08 June 2019

Related Articles

Vice President pays a courtesy call on the Indian Prime Minister
08 June 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު