Photo Album

Joint Press Statement by the Maldivian and Indian government

08 June 2019

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President Solih and Prime Minister Modi delivers joint press statement at the President’s Office
08 June 2019, Press Release