Photo Album

Vice President inaugurates the Road Safety Campaign

02 June 2019

Related Articles

ރާއްޖޭގެ މަގުތަކަކީ އަމާން، ރައްކާތެރި މަގުތަކެއްގެގޮތުގައި ހެދުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވާލައްވައިފި
2 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Vice President urges the people to practice road safety
02 June 2019, Press Release