Photo Album

President Solih concludes Official Visit to India and returns back to Maldives

22 April 2019

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
22 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih concludes Official Visit to India
22 April 2019, Press Release