Photo Album

Announcement of Picnic Island for Male' area

02 April 2019

Related Articles

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޚާއްޞަކުރި ދަތުރުދާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާނު ކޮށްދެއްވައި، ކޮންސެޕްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih announces ‘Picnic Island’ for the Malé region as pledged
02 April 2019, Press Release