Photo Album

Reception held to mark the 48th anniversary of the Independence of Bangladesh

26 March 2019

Related Articles

We congratulate the Bangladeshi government for the great strides being made to ensure a better quality of life for its people - Vice President
26 March 2019, Press Release
ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު