Photo Album

The Ambassador of India pays farewell call on President Solih

10 February 2019

Related Articles

The Ambassador of India pays farewell call on President Solih
10 February 2019, Press Release
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު