Photo Album

President meets with the the Maldivians residing in Sri Lanka

03 February 2019

Related Articles

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބެންފަށާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު