Photo Album

The Ambassador of Australia pays farewell call on the President Solih

09 January 2019

Related Articles

Ambassador of Australia pays farewell call on President Solih
09 January 2019, Press Release
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
9 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު