Photo Album

President Appoints Ambassador to UAE

15 August 2013

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް، ޑޮކްޓަރ އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2013, ޚަބަރު
President Appoints Ambassador to UAE
15 August 2013, Press Release