Photo Album

Police Flats Handover Ceremony

01 August 2013

Related Articles

އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަޅާ ފްލެޓްތަކުންވެސް ކޮންމެވެސް ބައެއް ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ލިބިގެން ދިޔުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2013, ޚަބަރު
Hope to Provide more Flats to Police and Armed Forces– President Waheed
02 August 2013, Press Release