Photo Album

President Waheed calls on the Emir of Qatar

18 March 2013

Related Articles

ޤަޠަރުގެ އަމީރު ރާއްޖެއަށް ވެދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަޠަރުގެ އަމީރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President Waheed meets Emir of Qatar
18 March 2013, Press Release