Photo Album

Function to mark the administrative changes brought at a state level following decentralization of administration in the Maldives

26 February 2013

Related Articles

މާލޭގައި ހުރި އަތޮޅުފިހާރަތަކުން ލިބޭ ކުލީގެ 50 އިންސައްތަ، މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށާއި، ފަޅުރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކުލީގެ 50 އިންސައްތަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2013, ޚަބަރު
President Announces Strategies for Giving Financial Support to Local Councils
26 February 2013, Press Release