Photo Album

Closing ceremony of "Enhancing the Response to HIV/AIDS in Maldives"

10 October 2012

Related Articles

އެއިޑްސް ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޮކްޓޫބަރު 2012, ޚަބަރު
President Waheed calls upon everyone to carry forward the work against HIV / AIDS
11 October 2012, Press Release