Photo Album

President receives those calling on him to exchange Eid-ul-Fitr greetings

19 August 2012

Related Articles

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި ޢީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
President receives those calling on him to exchange Eid-ul-Fitr greetings
19 August 2012, Press Release