Photo Album

Deputy Head of Mission of Saudi Embassy in Colombo calls on the President

27 July 2012

Related Articles

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސަޢޫދީ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Deputy Head of Mission of Saudi Embassy in Colombo, pays courtesy call on the President
27 July 2012, Press Release