Photo Album

President opens STO Vilingili outlet

19 July 2012

Related Articles

މާލޭ ވިލިނގިލީ އަވަށުގައި ޢިމާރާތްކުރި އެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
19 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President opens STO Vilingili outlet
19 July 2012, Press Release