Photo Album

Palestinian Ambassador calls on the President

18 July 2012

Related Articles

ފަލަސްޠީނުގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Palestinian Ambassador pays courtesy call on President Waheed
18 July 2012, Press Release