Photo Album

President Waheed hosts dinner for Turkmen Delegation

16 July 2012

Related Articles

މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ތުރުކްމެނިސްތާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
17 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Hosts a Dinner in Honour of the Turkmen Delegation
17 July 2012, Press Release