Photo Album

Turkmenistan high level delegation meet the President

16 July 2012

Related Articles

މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ތުރުކްމެނިސްތާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
Turkmen delegation visit the President
16 July 2012, Press Release