Photo Album

President meets local media on World Press Freedom Day

03 May 2012

Related Articles

ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އެއްވެސް މީޑިއާއެއް މިއަދު ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް އޮތީ އޮންނާނެ އެންމެ ފުޅާމިނަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2012, ޚަބަރު
“The Government does not control the Media anymore” - President Waheed
03 May 2012, Press Release