Photo Album

New Dutch Ambassador Presentation of Credentials

06 February 2012

Related Articles

ނެދަރލެންޑްސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
New Dutch Ambassador Presents Credentials to the President
06 February 2012, Press Release