Photo Album

Opening Ceremony of Reveries Diving Village

01 February 2012

Related Articles

ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ކަމަށްވާ 'ރެވެރީޒް ޑައިވިންގ ވިލެޖް' ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިއަދު ހަވީރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Nasheed opens Reveries Diving Village
01 February 2012, Press Release