Photo Album

Poets' Day 2012

22 January 2012

Related Articles

ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، 4 ޅެންފޮތެއް ނެރުއްވައިދެއްވައިފި
23 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Launches Four Poetry Books on the Occasion of Poets’ Day
23 January 2012, Press Release