Photo Album

Handing over Land Tenure Agreements to selected recipients for housing provision in Hulhumale’

21 December 2011

Related Articles

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޫކުރައްވަން ފެށްޓެވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 20 ފަރާތަކާ އެކަމުގެ އެގްރިމަންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ހަވާލުކުރައްވައިފި. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގޯއްޗަށާއި ފްލެޓަށް މިފަހަރު އެދުނު 21000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
20 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Mohamed Nasheed assigns land tenure agreement to 20 recipients designated for housing provision in Hulhumale’ under ‘Veshifahi’. President Mohamed Nasheed says that the Government is endeavoring to offer housing for all 21000 applicants in need of shelter.
20 December 2011, Press Release