Photo Album

Press Conference on USAID's Water Supply Project

05 October 2011

Related Articles

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހއ. ދިއްދޫގަޔާއި ޅ. ހިންނަވަރުގައި ބޯފެން ފޯރުވައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ.
5 އޮކްޓޫބަރު 2011, ޚަބަރު
Water Supply Project to be Developed in Dhidhdhoo and Hinnavaru under USAID
05 October 2011, Press Release