Photo Album

Dinner hosted by the MRFCJ

08 September 2011

Related Articles

ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުންވަނީ ކަނޑުތަކާ ލާމެހިފައި ކަމަށާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއްގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
“Maldives and the People are Directly Affected by the Climate and its Elements”-President Nasheed
10 September 2011, Press Release