Photo Album

Dutch Ambassador pays farewell call on the President

23 May 2011

Related Articles

ނެދަރލެންޑްސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
23 މޭ 2011, ޚަބަރު
Dutch Ambassador Pays Farewell Call On President Nasheed
23 May 2011, Press Release