Photo Album

President at the World Press Freedom Day event

03 May 2011

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ހުރަސްތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ނޫސްވެރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Reaffirms His Commitment to Consolidate Press Freedom
04 May 2011, Press Release