Photo Album

Special ceremony to mark the 119th anniversary of Maldivian defence forces

21 April 2011

Related Articles

ހުޅުމާލޭގައި ނުވަތަ މާލޭގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނަށްވެސް ފްލެޓް ލިބޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Preventing Crime and Restoring Society´s Safety, Duties for Every Maldivian – President
21 April 2011, Press Release