Photo Album

New Ambassador of Philippines Presents Credentials to the President

09 March 2011

Related Articles

ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
New Philippine Ambassador Presents Credentials to the President
09 March 2011, Press Release