Photo Album

President meets the press

09 March 2011

Related Articles

ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ މަސައްކަތަކީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ހާލު، ހެލްތް ވަރކަރުންނަށް އަބަދުވެސް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް، ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ހަމަޖެއްސުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
9 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
Decentralizing Public Health Services Will Promote Preventive Health Care – President
09 March 2011, Press Release