Photo Album

Inauguration of the Maldives Islamic Bank

07 March 2011

Related Articles

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ބޭންކެއް ހުޅުވުމަކީ، އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި، އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަން ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Inaugurates Maldives Islamic Bank
07 March 2011, Press Release